Privacy

Bestellen Betalen Retourneren Verzendinformatie Privacy policy Voorwaarden

Persoonsgegevens
Medzorg.nl slaat persoonsgegevens op die u ons aanbiedt bij een bestelling of informatieaanvraag. Verder wordt correspondentie per e-mail opgeslagen. Deze persoonsgegevens zijn uitsluitend voor eigen gebruik en worden onder geen beding aan derden verstrekt.

Persoonlijk gerichte aanbiedingen
Medzorg.nl kan de opgeslagen informatie gebruiken voor aanbiedingen per post, tenzij u ons laat weten daar geen prijs op te stellen. Hiervan zal zeer terughoudend gebruik worden gemaakt. Per e-mail ontvangt u alleen aanbiedingen als u daar uw toestemming voor heeft verleend door deze optie tijdens de bestelprocedure aan te vinken. Ook hier zal terughoudend mee worden omgegaan. Wanneer u per e-mail aanbiedingen van Medzorg.nl ontvangt, zult u altijd op eenvoudige wijze kunnen aangeven dat u hier niet langer prijs op stelt.